Profesionálny prístup

Pri výbere materiálov je dôležité klásť veľký dôraz na celkové zladenie stavby. Našim klientom sa snažíme už pri návrhu projektu odporučiť a navrhnúť materiály, ktoré sú kvalitné, efektívne a ekologické voči prostrediu aj ľudskému organizmu.

Naši klienti automaticky získavajú:
  • Odbornú konzultáciu k materiálom, dispozícií, praktickej stránke užívania stavby počas celej výstavby
  • V prípade prevýšení na pozemku osadenie stavby so zakreslením terénu
  • 3D návrh riešenia rodinného domu 
  • Inžiniering aj s potrebnými dokladmi (geometrické plány, výškopis/polohopis, vyjadrenia k sieťam a pod.)
  • Cenovú ponuku s pevnou cenou (okrem objektívnych zmien zo strany objednávateľa)
  • Priebežnú komunikáciu a kontroly na stavbe
  • Spoločný výber vhodných farebných a povrchových úprav dokončovacích materiálov
  • Možnosť realizovať spevnené plochy, altánky, terasy, ploty a úpravy terénu